Už mnoho měsíců trvá nepříznivá situace, která neumožňuje tradiční průběh sezony. Český florbal společně s ostatními sportovními subjekty zatím bohužel stále musí čekat na posun v uvolnění pravidel pro tréninky či utkání amatérských soutěží včetně mládeže. 

Všichni cítíme, že je pro děti špatně, že nemůžeme kvůli vládním nařízením trénovat a hrát. Podporujeme snahy naší florbalové unie, aby se co nejdříve rozjely všechny florbalové soutěže, především ty mládežnické. 

U nepostupových soutěží je cílem nabídnout co největší množství termínů a turnajů pro zapojení všech družstev tak, aby se vrátila radost ze hry zejména u dětí a mládeže. U celostátních nepostupových soutěží (junioři, juniorky a dorostenci) je motivací hrát o mistrovský titul v dané kategorii, dle data restartu vznikne systém, který bude vrcholit formou play-off a zúčastní se jej všechny týmy dané soutěže.


Přesné rozpisy a systémy soutěží budou vydány na základě známého data restartu soutěží, vzhledem k pominutí termínu 14.března je jasné, že se z žádných soutěží nebude sestupovat ani postupovat.

1) nepostupové regionální (mládežnické, košové) soutěže
Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se jednotlivé soutěže odehrají. Cílem je organizovat soutěže tak, aby došlo k zapojení maximálního počtu družstev a hráčů.
Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
Soutěže je možné hrát až do 30. června.

2) postupové regionální soutěže
Pokud bude možné soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, pokračuje se se zkrácenou základní částí tak, aby bylo možné odehrát alespoň 50 procent utkání. Na základě výsledků zkrácené základní části budou stanovené postupy a sestupy.
Pokud bude možné začít hrát soutěže po tomto datu, bude systém soutěže upraven a sezona bude hrána bez postupů a sestupů, ale stále se bude hrát o umístění, které bude rozhodující pro případné doplnění soutěží pro sezonu 2021/2022. Tento přístup se používá pokud se uvolní místo ve vyšší soutěži a vyplývá z platných řádů.
Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
Soutěže je možné hrát až do 6. června.

3) nepostupové celostátní soutěže (CE soutěže juniorů, 1. ligy dorostenců, 1. ligy juniorek)
Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se zapojí všichni účastníci soutěže a bude vrcholit formou play-off.
Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
Soutěže je možné hrát až do 30. června.

4) postupové celostátní soutěže (1. liga mužů, 1. liga žen, Národní liga, Divize)
Pokud se podaří soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, určí řídící orgán systém soutěže od jejíchž výsledků se budou odvíjet postupy a sestupy.
Pokud se soutěže opětovně nerozběhnou do zmíněného březnového data o dalším postupu bude nejprve jednat Komise elitních soutěží a následně rozhodovat Výkonný výbor na svém jednání 16. března.
Soutěže je možné hrát až do 6. června

* - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 14. května
** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 5. března
*** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 9. dubna