Vzhledem k nízké účasti členů na řádné Valné hromadě, která byla z tohoto důvodu neusnášeníschopná


Spolek

SK BIVOJ LITVÍNOV z.s.
sídlo: Jiráskova 413, Litvínov; 43601
bankovní spojení: 171919492/2010 
registrační číslo oddílu pod ČFbU: 1370272 
IČ: 70880166 DIČ: CZ70880166
Registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 3946

zve všechny své členy na náhradní Valnou hromadu 2021, která se bude konat

Dne: 29.6. 2021

Čas: 19:00 hodin

Místo: SH Sportas , U Kodomu 2049, Litvínov, 43601 

.

Valné hromady se může zúčastnit každý člen SK Bivoj Litvínov, který ke dni konání VH dovršil osmnácti let věku. 
Vzhledem k tomu, že letos budeme volit Výkonný výbor a Kontrolní komisi na období 2021 - 2026 máte možnost navrhnout pět kandidátů do Výkonného výboru a tři kandidáty do Kontrolní komise. 

Online formulář Kandidátní listiny k vyplnění zde - https://forms.gle/aFt2azQg9y7V...

Návrh kandidátky prosíme vyplnit nejpozději do 28. 6. 2021. Abychom zajistili plynulý průběh VH. Každý kandidát musí svou kandidaturu stvrdit svým podpisem souhlasu s kandidaturou nejpozději v den konání VH.  Formulář souhlasu s kandidaturou v .pdf ke stažení ZDE.

.

Předpokládaný program VH

1/ Úvod a přivítání – Tomáš Arazim

2/ Schválení jednacího řádu

3/ Schválení volebního řádu

4/ Schválení programu - každý člen může navrhnout doplnění programu VH

5/ Volba pracovního představenstva a pracovních komisí VH – mandátová komise, volební komise

6/ Zpráva z auditu 2016 až 2019 od společnosti Jupiter – Petr Globočník

7/ Schválení zprávy o hospodaření za období 2016-2019

8/ Zpráva o hospodaření 2020 – Petra Prosná

9/ Schválení zprávy o hospodaření za období 2020

10/ Rozpočet na 2021 a výhled na 2022 – Tomáš Arazim

11/ Schválení rozpočtu 2021

12/ Schválení směrnice o členských příspěvcích 2021/22

13/ Zpráva o sportovní činnosti 2019/2020 + výhled na rok 2022 – Tomáš Arazim

14/ Schválení návrhu úpravy stanov

15/ Představení kandidátů a volba orgánů spolku

16/ Zpráva volební komise – výsledky voleb

17/ Diskuse

18/ Schválení usnesení VH, závěr


V Litvínově dne 15.6.2021

Ing.Tomáš Arazim, 

Předseda klubu