Protože víme, jak je pravidelný pohyb pro naše děti a mládež důležitý, nechceme přerušovat tréninkový proces. S ohledem na vládní opatření přesouváme veškeré tréninky na venkovní sportoviště. Zajistili jsme velice rychle prostory pro další rozvoj pohybových schopností všech členů našeho klubu - v areálu letních sportů Lomská a na víceúčelovém hřišti pod volejbalovými kurty u Jazykové základní školy.

Početnější kategorie byly rozděleny do více tréninkových skupin. V rámci tréninků hřiště rozdělíme fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy: v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i příchodu a odchodu.