Program:

Výroční zpráva o soutěžní činnosti 2021/22

Zpráva o hospodaření klubu za kalendářní rok 2021 a rozpočet na 2022.

Zpráva o stavu členské základny.

Výhled směřování klubu s výhledem 3 až 5 let.