Spolek

SK BIVOJ LITVÍNOV z.s.
sídlo: Jiráskova 413, Litvínov; 43601
bankovní spojení: 171919492/2010 
registrační číslo oddílu pod ČFbU: 1370272 
IČ: 70880166 DIČ: CZ70880166
Registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 3946

zve své členy na Valnou hromadu, která se bude konat

Dne: 14.6. 2021

Čas: 19:00 hodin

Místo: SH Sportas , U Kodomu 2049, Litvínov, 43601 nebo online

.

Valné hromady se může zúčastnit každý člen SK Bivoj Litvínov, který ke dni konání VH dovršil osmnácti let věku. 
Vzhledem k tomu, že letos budeme volit Výkonný výbor a Kontrolní komisi na období 2021 - 2026 máte možnost navrhnout pět kandidátů do Výkonného výboru a tři kandidáty do Kontrolní komise. 

Online formulář Kandidátní listiny k vyplnění zde - https://forms.gle/aFt2azQg9y7V...

Návrh kandidátky je nutné vyplnit nejpozději do 7. 6. 2021. Každý kandidát musí svou kandidaturu stvrdit svým podpisem souhlasu s kandidaturou nejpozději do 12.6.2021 a vlastnoručně podepsaný souhlas doručit do sídla spolku na adresu Jiráskova 413, Litvínov 43601.  Formulář souhlasu s kandidaturou v .pdf ke stažení ZDE.

.

Předpokládaný program:

1/ Zahájení a schválení programu - každý člen může navrhnout doplnění programu VH

2/ Volba pracovního představenstva a komisí VH

3/ Představení kandidátů a volba orgánů spolku

4/ Schválení návrhu úpravy stanov

5/ Schválení usnesení, závěr

.

V Litvínově dne 12.5.2021

Ing.Tomáš Arazim, 

Předseda klubu