pondělí 12.8.2019

Bivoj pozměnil své logo

 
 
 

Do nové sezóny vstoupí SK Bivoj Litvínov s pozměněným logem. Logo si zachovalo tradiční tvar, ale pozorné oko skalního fanouška ihned pozná změny. “Impulsy byly dva - brzy 20 let od založení klubu a praktické záležitosti kolem použití loga hlavně při potisku, kdy nám některé tiskárny posílaly jiný výstup oproti zadání,” říká předseda klubu Tomáš Arazim. K tvorbě nového loga byl osloven autor toho původního, jeden ze zakladatelů a dlouholetý člen klubu - Karel Hejkal. “S vedením klubu jsme vedli diskuzi od loňského léta. Od vztahu členů k logu samotnému, k filozofii klubu, přes osobní vkus až po praktické věci. Přemýšleli jsme, zda je větší hodnotou tradice, nebo atraktivita a zda je možné tyto dvě věci skloubit. Bavili jsme se o aplikaci loga, tisku, výšivkách a podobně, přičemž já sám jsem zase nelibě nesl libovolné nakládání s logem,” popisuje Karel začátky spolupráce na novém logu a doplňuje: “Původní logo jsem kdysi namaloval do sešitu na vysoké škole a posléze jen převedl do elektronické podoby. Mělo pár chyb, stuhy byly placaté, posazení kance za záda trochu nerealistické, písmo první, co přišlo pod ruku atd. Tohle všechno jsme chtěli upravit a dát logu věrnější podobu.”


Vedení klubu také uvažovalo o úplně novém logu, které by výrazně změnilo vzhled klubu. “Nějaké návrhy na změnu tu byly, ale nakonec zvítězila tradice a snaha udržet návaznost, tedy zvolit změnu spíše nenápadnou,” upřesňuje Arazim a Hejkal dodává: “Nové logo by lépe umožnilo jít na ruku trendům, digitální době a zjednodušování. Dnes spíše vidíte značku v malé ikoně než na dresu, což jde naproti marketingu, poptávce a vkusu mladší generace. Ve většině ale převážil názor, že tradice je pro nás důležitější. Nakonec takhle vznikl i klub samotný. Tenkrát letěly anglické názvy, všichni chtěli být světoví, ale my chtěli být svoji a čeští.”


Pro laika neviditelné změny a pro grafika spousta práce, jak popisuje Hejkal: “Prošel jsem si všemožné historizující kresby od Alše, Buriana, Muchy a dalších a hledal u nich inspiraci třeba k oblečení, opasku a pátral jsem i po skutečném historickém vybavení bojovníků.” Velkým důvodem pro změnu loga byl již zmiňovaný potisk. “Zmenšovali jsme počet detailů a barev, což pomůže při tisku a vyšívání. Chtěl jsem jít v minimalizaci ještě dál, ale tady to narazilo na zřetelnost detailů obličeje a podobně,” popisuje Hejkal a přidává, co se vlastně na logu změnilo: “Díky zjednodušení dostal Bivoj novou přesku, která je věrnou kopii skutečného historického nálezu. Bivoj má kance opravdu na ramenou a ne za zády jako batoh. Hory na pozadí nyní dostaly podobu kopců v okolí Litvínova - vlevo Šumenské údolí a vpravo Stropník.”

Největší novinkou je však tzv. Grafický manuál, podle kterého se bude klub řídit při nakládání s logem a bude základem pro nově tvořený marketingový vzhled klubu. Tvorbu manuálu měl opět na starosti Karel Hejkal: “Manuál je vytvořen pro aplikaci loga a prezentaci klubu. Zahrnuje definici loga, jeho prvků, barevnosti a povolených způsobů užití, výběr písma pro komunikaci, ale třeba i vhodných a nevhodných barev nebo principu řešení dresů a dalšího oblečení. Je to ale jen nástroj a záleží, jak se bude používat.”

K ne až úplně velkým změnám a konzervativnějšímu přístupu ještě grafik upřesňuje: “Poctivost v tréninku a bojovnost na hřišti je pořád víc než nové logo každý rok, takže i v tomhle je určitý vzkaz o prioritách a hodnotách,” načež navazuje a uzavírá předseda klubu: “Na bivoje s kancem jsme hrdí.”

Redakce
INNO-COMP titan multiplast platinum natural město Litvínov mšmt RESTAURACE SEVERKA SNOEKS