Dík,   Váš  Kája Hejkal - spoluzakladatel klubu, léta páně 1999.


Znění kodexu

 • Ctím svůj klub, jeho historii, tradice, práci svých předchůdců
 • Férové, čestné a slušné chování je mi vlastní na hřišti i mimo něj
 • Prokazuji úctu slovem i činem svým soupeřům, rozhodčím, trenérům, spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům
 • Bojuji vždy ze všech svých sil, houževnatě a tvrdě, ale nikdy zákeřně
 • Za žádných okolností se neválím a nesimuluji
 • I sudí se splete, místo stěžování sázím branky navíc
 • Nejen vítězství, ale i porážky nesu hrdě, nesnižuji se k výmluvám a nevyhýbám se odpovědnosti za své chyby
 • I poražený soupeř zaslouží respekt a uznání
 • Aktivně přikládám ruku k dílu i v rámci chodu klubu
 • Slabšímu se nevysmívám, ale pomáhám
 • Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům
 • Bojuji proti projevům rasismu a jakékoliv jiné nesnášenlivosti na hřišti i mimo něj
 • Nejsem drzý na Balyho
 • Bivoj je veselé mysli