Ke stažení

PLATNÉ STANOVY KLUBU


FORMULÁŘE

KF 01 - Cestovní příkaz 2019

UF 02 - Přihláška do klubu i ČFbU

DS 01 - Darovací smlouva - Právnická osoba

DS 02 - Darovací smlouva - Fyzická osoba

DS 03 - Darovací smlouva - Nepodnikající fyzická osoba


SMĚRNICE

SM 01 - O úhradách za práci trenéra

SM 02 - O poskytování cestovních náhrad

SM 03 - O placení členských příspěvků


LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Každý hráč našeho klubu musí před nastoupením k soutěžnímu utkání absolvovat lékařskou prohlídku kategorie pro výkonnostní sport. Doporučení se vztahuje na všechny členy našeho oddílu. Zdravotní prohlídku pro výkonnostní sportovce provádí tyto typy lékařů: Dětský a dorostový lékař, Obvodní lékař, Sportovní lékař.
Doporučujeme Vám absolvovat prohlídku u sportovního lékaře nebo u svého obvodního lékaře. Pokud Váš lékař není schopen vykonat úplnou prohlídku (např. EKG), budete vyzváni k absolvování takového vyšetření u lékaře, který vyšetření je schopen vykonat. Až poté Vám obvodní lékař potvrzení vystaví. Potvrzení je zpoplatněno, ale zdravotní pojišťovny většinou prohlídku na vyžádání proplácí.

Jako žádanku a potvrzení použijte tento formulář:   UF 03 - Posudek o zdravotní způsobilosti

Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.
Potvrzení se obvykle vydává s platností 1 rok a poté je nutno prohlídku opakovat.

titan multiplast orion greiner packaging itm mostRESTAURACE SEVERKA platinum natural mšmt