17_20221208_060558.jpg
16_20221208_060648.jpg
80_20221220_083621.jpg

Regionální spolupráce klubů

V posledních dnech roku 2022 podepsali zástupci klubů Florbal Chomutov, SK BIVOJ LITVÍNOV a TJ Lokomotiva Louny tzv. Memorandum o regionální spolupráci. Symbolický akt završil dlouhotrvající přípravy tohoto důležitého projektu, jehož cílem je definování možností i podmínek vzájemné spolupráce s cílem rozvoje hráčů, klubů i celého regionu.

Spolupráce je vždy nejlepší cesta, jak dosáhnout úspěchu. Musí být ovšem oboustranně prospěšná a férová. Proto v uplynulém roce proběhlo mnoho schůzek a jednání s ambicí definovat cíle jednotlivých klubů a snažit se nastavit optimální pravidla, která budou respektovat zájmy všech a položí základ dlouhodobé a pevné spolupráci. Vše je přitom postaveno na principu dobrovolnosti. Kterýkoliv z účastníků (kromě Chomutova) může od spolupráce kdykoliv odstoupit, stejně, jako se může v budoucnu kdokoliv přidat. Věříme, že toho hodně na začátku povedlo dobře nastavit a 2 nebo 3 kluby s brzy ještě přidají.

Tomáš Arazim, předseda SK BIVOJ LITVÍNOV - Očekáváme celkové zlepšení florbalové atmosféry v našem regionu, kultivaci přestupových procesů a florbalové komunity obecně. Očekávám zároveň spolupráci na společných i dílčích cílech všech zapojených klubů a v neposlední řadě výkonnostní růst hráčů a hráček všech spolupracujících klubů, a to díky sdílení trenérského know-how, společných akcí pro mládež a budování výběrových týmů pro juniorské a seniorské kategorie.

Jan Macháček, předseda TJ Lokomotiva Louny - Od spolupráce si slibujeme především příležitost k rozšíření služeb našeho oddílu. Ať už se jedná o sportovní, trenérskou, organizační nebo manažerskou složku. Věříme, že v rámci spolupráce budeme i ostatním subjektům rovnocenným partnerem. Věřím, že až se za rok ohlédneme, uvidíme hmatatelné výsledky.

Martin Bocian, předseda Florbal Chomutov - V Chomutově jsme v posledních letech usilovně pracovali na zkvalitnění organizačního, materiálního, personálního i sportovního zázemí. Máme v tuto chvíli velmi dobré podmínky pro rozvoj našich hráčů odrazový můstek k dalšímu rozvoji. Ale budeme jen tak silní, jak silný bude náš region. Chceme v našem okolí dlouhodobě působit v roli silného lídra, který nechce sportovních úspěchů dosahovat na úkor svých sousedů. Jsem přesvědčen, že vzájemnou spoluprací a definováním jasných pravidel můžeme dosáhnout svých cílů všichni efektivněji.

Zástupci vedení klubů si vzájemně definovali nejdůležitější organizační, komunikační i finanční parametry, které jsme se zavázali jsme dodržovat. První konkrétní akce budou naplánovány ještě na druhou polovinu právě probíhající sezóny.

Právě stvrzená spolupráce se bude opírat o tři základní pilíře:
1. Společné akce, kempy a tréninky dětí a mládeže
2. Vzdělávání a spolupráce trenérů a vedení klubu
3. Rozvoj talentovaných hráčů a definování podmínek hráčských přestupů

Dlouhodobým důsledkem spolupráce by pak měla být i spolupráce v oblasti dospělého florbalu. „Ze spolupráce mohou těžit všechny oddíly. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit v Chomutově superligový klub, stejně tak je v regionu velký prostor pro další kluby první ligy i Národní ligy. To vše je otázka dlouhodobé práce, ale vzájemně si v dosažení cílů můžeme velmi pomoci," doplňuje svá přání Martin Bocian. 

Držíme place.