Klubová vize

Klubová mise: Florbal - sport pro celou rodinu

Hodnoty SK BIVOJ

Budoucnost -  Bivoj Forever

SK BIVOJ je tradiční litvínovský florbalový klub, který byl založen v roce 1999, na základech GFL - Gymnaziální florbalové ligy, která vznikla v roce 1995 nezávisle na florbalovém hnutím v České republice s trochu odlišnými pravidly. Dnes jsme klubem, který organizuje florbalovou zábavu pro více než 400 sportovců Litvínovska, Mostecka a okolí. Veškeré kroky , které děláme, děláme s odkazem na budoucnost. Zlepšujeme tréninkové procesy, zlepšujeme zázemí a organizaci, abychom vytvořili takové podmínky, ve kterých se povede našim odchovancům naše sportovní úspěchy nejen zopakovat ale i překonávat. 

Identita - V srdci naše síla jest

Radost ze hry a dobrá parta. Děti u nás začínají sportovat, protože je to baví. Proto chceme dlouhodobě vytvářet bezpečné a zábavné prostředí pro všechny členy, kteří jak doufáme, budou na roky strávené v našem klubu, vždy rádi vzpomínat. Budou vždy na sebe i náš klub hrdí. 

Vůle vítězit - Bojovnost

I když né vždycky se daří, my se nikdy nevzdáme. Srdcem všechny porazíme….to jsou slova z naší klubové hymny. Chceme vychovávat děti tak, aby to nikdy nevzdaly, ani na hřišti ani v životě. Nezlomná vůle, bojovnost a zdravá soutěživost jsou základem pro jakoukoliv sportovní činnost – bojovat proti soupeři v rámci pravidel a touha ho porazit. Vůle překonat překážky, vůle překonat své včerejší limity, touha zvládnout nové dovednosti. To jsou hodnoty, které chceme maximálně rozvíjet a propsat do osobních charakterů našich hráčů. Stejně jako se zlepšují naši hráči, chceme, aby se zlepšovali naši trenéři, vedení klubu i naše zázemí.

Otevřenost - Přidej se j nám

Florbal se může naučit hrát opravdu každý. Výchova sportovce je dlouhodobý proces, proto při náborech oslovujeme kluky a holky od 5 do 13 let, ale šanci to zkusit mají u nás i všechny starší děti, které třeba skončí v jiných sportech. Zaměřujeme se na všestranné pohybové dovednosti a zdravý fyzický i mentální rozvoj jednotlivců. Odborným sportovním vedením, fair-play přístupem a dodržováním základních pravidel slušného chování vychováváme pohybově všestranné, charakterově silné, samostatné a v neposlední řadě florbalově technicky zdatné sportovce.

Jednota - Florbalová rodina

V jednotě je síla. Silná a široká členská základna je základem zdravého rozvoje naší sportovní organizace. Dlouhodobě budujeme klub, který stojí na pevných základech, které tvoří společně všichni jeho členové - hráči, rodiče, fanoušci, trenéři, partneři. Chceme být sportovním klubem založeným na vlastních odchovancích, kteří se budou podílet na našem společném rozvoji i na jiných než hráčských postech. Pořadatelé, rozhodčí, trenéři, redaktoři...