16_20221208_060648.jpg
19_20201109_195928.png

Sleva na příspěvky v době COVIDU

Vzhledem k řadě dotazů na toto téma, složité společenské situaci, ale i s výhledem na budoucnost našeho klubu, je potřeba k této citlivé otázce zaujmout jasný postoj. Jak požádat o slevu najdete i v členské sekci.

Milé Bivojky, milí Bivojové, Vážení rodiče a příznivci našeho klubu.

Všichni prožíváme nelehké období, ale mějte na paměti, že Bivoj se nikdy nevzdává - klubová hymna.

Celý náš florbalový svět  se sice před několika týdny zcela zastavil. Nejprve se zavřely haly a potom se zakázaly skupinové tréninky. Situace, která potrvá doufejme pouze do konce roku 2020. I přes veškerá omezení můžeme trénovat  alespoň doma. Zde bych Vás chtěl milí rodiče požádat, jménem vašich dětí i nás trenérů, buďte jim ve všech pohybových aktivitách oporou a promiňte jim nějakou tu míčkem rozlitou skleničku nebo ťukanec na zdi. Ještě jednou moc děkuji :)

Klub nezahálí. Jsme připraveni na restart soutěžní sezony, pokračujeme v transformaci z amatérského klubu na poloprofesionální sportovní organizaci. Hledáme nové partnery, pracujeme na  vytvoření důstojného klubového zázemí a hledáme cestu k vlastní tréninkové hale. Dokončujeme novou verzi naší celoklubové i trenérské vize a připravujeme nové tréninkové materiály. Naši trenéři se vzdělávají prostřednictvím online webinářů. Týmy mužů, žen a juniorek, mají pravidelné společné online tréninky a taktické porady. Všem ostatním poskytujeme inspiraci pro individuální trénink a díky dobrým vztahům sdílíme kvalitní tréninkový materiál od FBC Liberec  #nenechseodstavit. Pro tento týden je připraven materiál i pro rodiče. Je věnován spánku, pitnému režimu apod.

Co se týče členských příspěvků k 30.11.2020 by měl mít každý řádně uhrazené alespoň 2 splátky. Na tom nic měnit nebudeme. Případná sleva bude odečtena od 3. splátky, která je splatná do 28.2.2021.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. varianta

Po zkušenostech z uplynulých let nabízíme možnost rozložení platby na 3 části tak, aby 1. splátka byla uhrazena do 30.9., druhá splátka do 30.11. a celková výše příspěvku byla uhrazena nejpozději do 28.2.2021. 

CELKEM      6000,-    4800,-   4000,-   

1.splátka   2000,-    1600,-   1600,-   

2.splátka   2000,-    1600,-   1200,-

3.splátka   2000,-    1600,-   1200,-

Sleva          200,-   mesíčně od listopadu 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ale pozor, budeme podporovat jen ty aktivní a slevu je potřeba si tak trochu zasloužit. Sleva bude poskytnuta pouze hráčům, kteří zašlou do svých facebookových skupin své minutové tréninkové video. S florbalkou i bez, doma nebo venku, sám nebo s rodinou. Běh, švihadlo, koloběžka - zkrátka jakýkoliv pohyb - ukažte nám své další koníčky. Pochlubte se a buďte kreativní. V každém měsíci, kdy chcete uplatnit slevu, je potřeba zaslat alespoň jedno tréninkové video. Prvním měsícem, za který lze poskytnout slevu je listopad 2020. Jak požádat o slevu najdete i v členské sekci https://clen.skbivoj.cz/login 

Ti kteří již uhradili celou částku si mohou svou slevu naspořit a využít jí při první vhodné příležitosti - nákup florbalky, turnaj, letní soustředění apod.

Po skončení nouzového stavu, nejpozději 28.2.2021, zveřejníme elektronickou žádanku o individuální slevu z členských příspěvků.

Těšíme se na Vaše tréninkové aktivity a držím nám všem palce.

Tomáš Arazim

V srdci naše síla jest!